Δευτέρα – Παρασκευή, 8 π.μ. – 4 μ.μ.
210 2116300

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΟΥΣΚΟΣ

Με ανώτατη εκπαίδευση, μεταπτυχιακές σπουδές (MSc. In Construction Management, Reading University, U.K. 1989), δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. με ειδικότητα "Υδραυλικός" (λίαν καλώς, 1986) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Μάιος 1987). Από 6/1993 έως σήμερα, Πολιτικός Μηχανικός - Ε.Δ.Ε. Στέλεχος της εταιρείας...
Διαβάστε περισσότερα
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΟΥΣΚΟΣ

Με ανώτατη εκπαίδευση, δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π. με ειδικότητα "Ενεργειακός" και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Απρίλιος 1989). Από 2/1999 έως σήμερα, Μηχανολόγος Μηχανικός - Ε.Δ.Ε. Συμμετοχή στην εταιρεία 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ως Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος (εργοληπτική εταιρεία 3ης Τάξης για...
Διαβάστε περισσότερα