Δευτέρα – Παρασκευή, 8 π.μ. – 4 μ.μ.
210 2116300

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης για την εφαρμογή των ακόλουθων συστημάτων διαχείρισης.

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001 : 2015

Τεκμηριώθηκε και βεβαιώνεται μέσω των Διαδικασιών της TUV AUSTRIA, ότι η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με το παραπάνω Πρότυπο για το ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής.

Κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών – ενεργειακών έργων, έργων οδοποιίας, έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, διαχείριση υγρών, στέρεων και αέριων αποβλήτων, έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και έργα πράσινου, έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού, έργα πληροφορικής και αυτοματισμών, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή έργων πληροφορικής, αυτοματισμού και τηλεμετρίας για διαχείριση υδάτινων πόρων, υπηρεσίες καθαριότητας, μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων.

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 14001 : 2015

Τεκμηριώθηκε και βεβαιώνεται μέσω των Διαδικασιών της TUV AUSTRIA, ότι η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε συμφωνία με το παραπάνω Πρότυπο για το ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής.

Κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών – ενεργειακών έργων, έργων οδοποιίας, έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, διαχείριση υγρών, στέρεων και αέριων αποβλήτων, έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και έργα πράσινου, έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού, έργα πληροφορικής και αυτοματισμών, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή έργων πληροφορικής, αυτοματισμού και τηλεμετρίας για διαχείριση υδάτινων πόρων, υπηρεσίες καθαριότητας, μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων.

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 45001 : 2018

Τεκμηριώθηκε και βεβαιώνεται μέσω των Διαδικασιών της TUV AUSTRIA, ότι η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία σε συμφωνία με το παραπάνω Πρότυπο για το ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής.

Κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών – ενεργειακών έργων, έργων οδοποιίας, έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, διαχείριση υγρών, στέρεων και αέριων αποβλήτων, έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και έργα πράσινου, μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων.

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Σύστημα Διαχείρισης για την Οδική Ασφάλεια σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 39001 : 2012

Τεκμηριώθηκε και βεβαιώνεται μέσω των Διαδικασιών της TUV AUSTRIA, ότι η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Οδική Ασφάλεια σε συμφωνία με το παραπάνω Πρότυπο για το ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής.

Οδικές μεταφορές εργαζομένων και φορτίων σε κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών – ενεργειακών έργων, έργων οδοποιίας, έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, διαχείριση υγρών, στέρεων και αέριων αποβλήτων, έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και έργα πράσινου, έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού, έργα πληροφορικής και αυτοματισμών, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή έργων πληροφορικής, αυτοματισμού και τηλεμετρίας για διαχείριση υδάτινων πόρων, υπηρεσίες καθαριότητας, μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων.

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 50001 : 2018

Τεκμηριώθηκε και βεβαιώνεται μέσω των Διαδικασιών της TUV AUSTRIA, ότι η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει ένα Σύστημα Ενέργειας σε συμφωνία με το παραπάνω Πρότυπο για το ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής.

Παροχή υπηρεσιών για κατασκευή, συντήρηση, και λειτουργία οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών – ενεργειακών έργων, έργων οδοποιίας, έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, διαχείριση υγρών, στέρεων και αέριων αποβλήτων, έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και έργα πράσινου, έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού, έργα πληροφορικής και αυτοματισμών, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή έργων πληροφορικής, αυτοματισμού και τηλεμετρίας για διαχείριση υδάτινων πόρων, υπηρεσίες καθαριότητας, μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων.

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Σύστημα Διαχείρισης σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 26000 : 2010

Η Swiss Approval Technische Bewertung ΑΕ πιστοποιεί, βάσει των διαδικασιών της, ότι η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει τις κατευθυντήριες οδηγίες του ανωτέρω προτύπου σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για:

Κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών – ενεργειακών έργων, έργων οδοποιίας, έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, διαχείριση υγρών, στέρεων και αέριων αποβλήτων, έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και έργα πράσινου, έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού, έργα πληροφορικής και αυτοματισμών, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή έργων πληροφορικής, αυτοματισμού και τηλεμετρίας για διαχείριση υδάτινων πόρων, υπηρεσίες καθαριότητας, μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων.

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το Πρότυπο ISO IEC 27001 : 2013

Η Swiss Approval Technische Bewertung ΑΕ πιστοποιεί, βάσει των διαδικασιών της, ότι η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για:

Κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών – ενεργειακών έργων, έργων οδοποιίας, έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, διαχείριση υγρών, στέρεων και αέριων αποβλήτων, έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και έργα πράσινου, έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού, έργα πληροφορικής και αυτοματισμών, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή έργων πληροφορικής, αυτοματισμού και τηλεμετρίας για διαχείριση υδάτινων πόρων, υπηρεσίες καθαριότητας, μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων.

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Σύστημα Διαχείρισης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Διάδοσης Μολυσματικών Ασθενειών

Η Swiss Approval International πιστοποιεί ότι η 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Διάδοσης Μολυσματικών Ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου και του COVID-19, σύμφωνα με το πρότυπο S&W Certification, τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα και τις Οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., βάσει των οποίων βεβαιώνεται ότι η εταιρεία διαθέτει:

Κατάλληλη δομή και κατάλληλες διαδικασίες, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, κατάλληλα υλικά και μέσα ατομικής προστασίας και απολύμανσης, κατάλληλα αρχεία.