Δευτέρα – Παρασκευή, 8 π.μ. – 4 μ.μ.
210 2116300

Δραστηριότητα

3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Ο σχεδιασμός και ο λεπτομερής προγραμματισμός πριν από την κατασκευή, είναι κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχή κατασκευή και την έγκαιρη παράδοση, και καθιστά για τον πελάτη και την ομάδα ένα καθαρό μονοπάτι για τη διαδικασία υποβολής προσφορών, τη φάση κατασκευής και την επιτυχημένη ολοκλήρωσή του έργου.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Από το ξεκίνημα μας στον κλάδο των δημοσίων έργων η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων μικρής και μεγάλης κλίμακας αποτέλεσε την βασική μας δραστηριότητα έχοντας ολοκληρώσει σύνθετα έργα με υψηλή ποιότητα κατασκευής.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Η κατασκευή έργων υποδομής αποτέλεσε για μας την μεγαλύτερη πρόκληση. Ολοκληρώσαμε και παραδώσαμε προς χρήση έργα διαφόρων κατηγοριών όπως λιμενικά, έργα οδοποιίας, διαχείρισης λυμάτων και απορριμμάτων κ.α, πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες λόγω της δραστηριοποίησης μας σε μικρά και απομακρυσμένα μέρη.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης, και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας σε πάσης φύσεως τεχνικά έργα, κτίρια, έργα υποδομής, πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία δραστηριοποιείται και στον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων επενδύοντας σε Αθήνα – Πάτμο και Κάλυμνο με στόχο την δημιουργία σύγχρονων μονάδων και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Σε συνεχή επαφή με νέες τάσεις, οι αρχιτέκτονες, οι μηχανικοί και τα εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας μας, αναλαμβάνουν το σχεδιασμό της κατοικίας σας συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική με την ποιότητα και την ασφάλεια.

Παραδίδουμε έτσι, ένα κτίσμα υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένο στις επιταγές του πελάτη ικανοποιώντας στο μέγιστο βαθμό όλες τις απαιτήσεις του.