Δευτέρα – Παρασκευή, 8 π.μ. – 4 μ.μ.
210 2116300

Η εταιρεία

1995ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Η εταιρεία μας δημιουργήθηκε το 1995 από την σύμπραξη τριών νέων τότε μηχανικών διαφορετικών ειδικοτήτων που τους συνέδεαν εκτός των δεσμών αίματος η κοινή διάθεση για δημιουργία και επαγγελματική ανέλιξη. Χωρίς οικογενειακή παράδοση στο χώρο, χωρίς πολιτικές ή άλλες φιλίες που θα μπορούσαν να δώσουν την τόσο απαραίτητη αρχική ταχύτητα έγιναν τα πρώτα δειλά βήματα.

Η αρχή έγινε το 1995 στο χώρο των δημοσίων έργων με την διαμόρφωση μιας παιδικής χαράς στην Κ. Δροσιάς σύμβασης 3.500.000 δρχ. (€10.000 περίπου) και ποσοστό έκπτωσης 57% ! Συνεχίζεται από τότε χωρίς ανάσα με προσωπικό και οικογενειακό κόστος αλλά και πολλών ειδών απολαβές.

1998ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το 1998 μπαίνουμε και στον χώρο των ιδιωτικών έργων με την ανάληψη κατασκευής ενός πολυορόφου κτιρίου στα Άνω Πατήσια που από πατρικό σπίτι έγινε πολυκατοικία και έδρα της εταιρείας από το 2001 και μετά.

2002ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

Η εταιρεία από το 2002 έχει μετατραπεί σε ανώνυμη, έχει αποκτήσει πτυχίο 4ης Τάξεως και βρίσκεται ανάμεσα σ’ αυτές τις μικρομεσαίες τεχνικές εταιρείες που δυναμικά αναπτυσσόμενες βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Στόχος μας είναι η διατήρηση και ενίσχυση της θέσης μας στους παραδοσιακούς τομείς δράσης της εταιρείας μας όπως η κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων αλλά και η επέκταση μας σε νέους τομείς όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η παροχή υπηρεσιών (συντήρηση εγκαταστάσεων) και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Με απόλυτη πίστη στις αρχές και τις αξίες μας και με μόνη μας δύναμη την σκληρή δουλεία και τους συνεργάτες μας ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία παρά τις δύσκολες εποχές που διανύουμε.

Προσφέρουμε σχεδιασμό και υπηρεσίες κατασκευής για σας από τα αρχικά σκίτσα μέχρι την τελική κατασκευή.

  • Έχουμε πάθος με την δουλειά μας
  • Είμαστε τίμιοι και αξιόπιστοι
  • Βελτιωνόμαστε συνεχώς
  • Είμαστε πιστοποιημένοι κατασκευαστές
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Με ανώτατη εκπαίδευση, μεταπτυχιακές σπουδές (MSc. In Construction Management, Reading University, U.K. 1989), δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. με ειδικότητα "Υδραυλικός" (λίαν καλώς, 1986) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Μάιος 1987).

Από 6/1993 έως σήμερα, Πολιτικός Μηχανικός - Ε.Δ.Ε.

Στέλεχος της εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ως Πρόεδρος (εργοληπτική εταιρεία Δημοσίων Έργων 3ης Τάξης για έργα οικοδομικά και υδραυλικά, οδοποιίας, ηλεκτρομηχανολογικά και 2ης Τάξης έργα Λιμενικά και Βιομηχανικά / Ενεργειακά καθώς και ιδιωτικών έργων).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΟΥΣΚΟΣ

Πρόεδρος. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

Με ανώτατη εκπαίδευση, δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π. με ειδικότητα "Ενεργειακός" και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Απρίλιος 1989).

Από 2/1999 έως σήμερα, Μηχανολόγος Μηχανικός - Ε.Δ.Ε.

Συμμετοχή στην εταιρεία 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ως Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος (εργοληπτική εταιρεία 3ης Τάξης για έργα οικοδομικά και υδραυλικά, οδοποιίας, ηλεκτρομηχανολογικά και 2ης Τάξης για έργα Λιμενικά και Βιομηχανικά / Ενεργειακά καθώς και ιδιωτικών έργων).

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΟΥΣΚΟΣ

Αντιπρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π