ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημοτικό λιμενικό ταμείο Καλύμνου ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου ΑΝΑΔΟΧΟΣ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 1.825.000,00 με Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2000 - 2006 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2007