ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. Καλύμνου ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Δ.Τ.Υ. ΔΕΥΑ Καλύμνου ΑΝΑΔΟΧΟΣ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 6.158.500,00 με Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2005