Δευτέρα – Παρασκευή, 8 π.μ. – 4 μ.μ.
210 2116300

Συμπληρωματικά έργα στον λιμένα Καλύμνου για τον ελλιμενισμό αλιευτικών σκαφών

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δημοτικό λιμενικό ταμείο Καλύμνου

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
€ 1.825.000,00 με Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2000 – 2006

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2007