Δευτέρα – Παρασκευή, 8 π.μ. – 4 μ.μ.
210 2116300

Καταδυτικό πάρκο Καλύμνου

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δήμος Καλυμνίων

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Δ.Τ.Υ. Δήμου Καλυμνίων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
€ 1.099.981,82 με Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Πιστώσεις δημοσίων επενδύσεων & Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2008