Δευτέρα – Παρασκευή, 8 π.μ. – 4 μ.μ.
210 2116300

Ανέγερση τμήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου (πρώην Καρπάθειο)

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δήμος Καλυμνίων

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Δ.Τ.Υ. Δήμου Καλυμνίων

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
€1.290.000,00 με Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014-2020 / Άξονας προταιρεότητας 3 “Βελτίωση Βασικών Υποδομών” ΟΠΣ 5000752

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
2018